Aktualności Sądu Rejownowego w Krakowie - Kraków Podgórze http://krakow-podgorze.sr.gov.pl Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017 Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://krakow-podgorze.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017 ... Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://krakow-podgorze.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 ... Ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://krakow-podgorze.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 W związku z dokonanym w 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, zgodnie z § 5 ust. 9 zawartej z Dysponentem Funduszu...... Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://krakow-podgorze.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem”. Szczegóły zostały zawarte w załączniku. ... Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie podjętych na zebraniu w dniu 15.12.2017r. Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 http://krakow-podgorze.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ...