Komunikat Prezesa tut. Sądu w sprawie podziału Wydziału I Cywilnego

Prez. Adm. 011-35/14/P                                                                                  Kraków, dnia 16 września 2014 r.

 

KOMUNIKAT

Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

 

Informuję, że pismem z dnia 14 sierpnia 2014 roku Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości RP poinformował, że wniosek w sprawie utworzenia XII Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie został zaopiniowany pozytywnie, zaś przeprowadzenie wymienionej powyżej zmiany organizacyjnej planowane jest z dniem 1 stycznia 2015 roku - przy nowelizacji zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

 

W związku z powyższym, w przypadku zrealizowania planowanej reorganizacji z dniem 1 stycznia 2015 roku Wydział I Cywilny tut. Sądu będzie właściwy dla spraw cywilnych z obszaru części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, który obejmuje dzielnice pomocnicze: VIII, IX i XIII. Natomiast, Wydział XII Cywilny tut. Sądu będzie właściwy dla spraw cywilnych z obszaru części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, który obejmuje dzielnice pomocnicze: X, XI i XII.

 

W załączeniu przedstawiam spis ulic z przyporządkowaniem ich do mających powstać w wyniku zmian reorganizacyjnych z dniem 1 stycznia 2015 toku Wydziałów tj. Wydziału I Cywilnego i Wydziału XII Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

PREZES

Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
SSR Cezary Czech - Śmiałkowski

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
AutorJanusz Ekert - Kierownik Oddziału Informatycznego2014-09-28
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-09-28 15:46
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-11-20 14:36