Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Kraków, dnia 16.12.2014r.

Prez. Adm. 1102-6/14/P

 

 

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Podgórza w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2014 roku.

 

 

      1. Zakwalifikowano do zatrudnienia:

           

         p. Aleksandrę Ozimek z łączną liczbą punków  43pkt.

 

      2. Na listę rezerwową zakwalifikowane zostały następujące osoby:

         

 

1. Przemysław Urban, zam. Kraków z łączną liczbą punktów  42,5pkt;

2. Mateusz Popiel zam. Kraków z łączną liczbą punktów  41,5 pkt;

3. Maciej Gojny zam. Rybnik z łączną liczbą punktów  39 pkt;

4. Katarzyna Żydek zam. Kraków z łączną liczbą punktów  39 pkt;

5. Iwona Kołbuc zam. Ostrowiec Świętokrzyski z łączną liczbą punktów  36 pkt;

6. Małgorzata Piesowicz zam. Kraków z łączną liczbą punktów  35 pkt;

7. Karol Juszka zam. Kraków z łączną liczbą punktów  33,5 pkt;

 8. Monika Zamarło zam. Sułoszowa z łączną liczbą punktów  31,5 pkt

 

 

                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego

                                                                          dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

 

                                                                              SSR Cezary Czech-Śmiałkowski

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2014-12-17
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-12-17 10:00
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-12-17 10:02

Kraków, dnia 09.12.2014r.

 

Prez. Adm. 1102-6/14/P

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

 

 1. Przemysław Urban, zam. Kraków

 2. Aleksandra Ozimek zam. Kraków

 3. Mateusz Popiel zam. Kraków

 4. Małgorzata Piesowicz zam. Kraków

 5. Iwona Kołbuc zam. Ostrowiec Świętokrzyski

 6. Karol Juszka zam. Kraków

 7. Maciej Gojny zam. Rybnik

 8. Katarzyna Żydek zam. Kraków

 9. Łukasz Załupka zam. Kraków

 10. Monika Zamarło zam. Sułoszowa

   

   

   

  Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00
  w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 pokój nr K-22.

                         

   

                                                                                    Prezes Sądu Rejonowego

                                                                            dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

   

                                                                                SSR Cezary Czech-Śmiałkowski

   

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-12-09
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-12-09 15:00

Kraków, dnia 01.12.2014r.

Prez. Adm. 1102-6/14/P

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie w dniu 9 grudnia 2014 roku.

 

Po sprawdzeniu wymogów formalnych członkowie komisji określili listę następujących kandydatów zakwalifikowanych do konkursu.

 

 1. Magdalena Maciejewska zam. Kraków;
 2. Paweł Smolec zam. Andrychów;
 3. Aleksandra Ozimek zam. Kraków;
 4. Marta Ornowska zam. Kraków;
 5. Iwona Kołbuc zam. Ostrowiec Świętokrzyski;
 6. Ewa Machowska zam. Kraków;
 7. Katarzyna Goławska zam. Rybnik;
 8. Maciej Gojny zam. Rybnik;
 9. Ismena Sulimska zam. Kraków;
 10. Magdalena Krzysztoforska zam. Alwernia;
 11. Dawid Wieczorek zam. Paczkowo;
 12. Agnieszka Smagacz zam. Kraków;
 13. Klaudia Pabiasz zam. Częstochowa;
 14. Daria Barnat zam. Kraków;
 15. Monika Zamarło zam. Sułoszowa;
 16. Wojciech Godniak zam. Kraków;
 17. Renata Sutor zam. Rabka Zdrój;
 18. Łukasz Kołtuniak zam. Wodzisław Śląski;
 19. Karol Juszka zam. Kraków;
 20. Katarzyna Żydek zam. Kraków;
 21. Paulina Nawalany zam. Wieliczka;
 22. Łukasz Załupka zam. Kraków;
 23. Konrad Wójcik zam. Kraków;
 24. Sławomir Szlósarczyk zam. Dobczyce;
 25. Jarosław Wroński zam. Tarnów;
 26. Mateusz Popiel zam. Kraków;
 27. Małgorzata Piesowicz zam. Kraków;
 28. Joanna Stachoń-Burtek zam. Zakopane;
 29. Przemysław Urban, zam. Kraków;
 30. Izabela Starzyk zam. Kraków;

 

Konkurs odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 roku w budynku Sądu Okręgowego
w Krakowie  ul. Przy Rondzie 7 sala K-22 o godzinie 10:00.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2014-12-01
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-12-01 14:40
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-12-02 08:53
Konkurs - Prez. Adm. 1102-6/14/P
Prez. Adm. 1102 – 6/14/P                                                                                       Kraków,dn. 05 listopada 2014 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 6/14/P
Liczba stanowisk:  0,5 etatu
Termin konkursu:  09 grudnia 2014r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 427)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 662) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2014 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 6/14/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 28 listopada 2014 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2014-11-05
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-11-05 11:22

Kraków, dnia 01.04.2014r.

Prez. Adm 1102-2/14/P

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – PODGÓRZA W KRAKOWIE

 

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty w tut. Sądzie wybrała:

 

1. Biegalska Joanna

 

Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach:

 1. Lebiest Michał
 2. Migda Katarzyna
 3. Gubała Agata
 4. Nastaj Anna
 5. Kamińska Iwona
 6. Krzyżek Sylwia
 7. Sygidus Agnieszka
 8. Massalska Karolina

 

Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-04-02
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-04-02 10:20

Kraków, dnia 25.03.2014r.

Prez. Adm. 1102-2/14/P

 

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  

 

1.      Lebiest Michał 10 pkt

2.      Biegalska Joanna 9,5 pkt

3.      Migda Katarzyna 9 pkt

4.      Gubała Agata 8,5 pkt

5.      Nastaj Anna 7,5 pkt

6.      Kamińska Iwona 7 pkt

7.      Krzyżek Sylwia 6,5 pkt

8.      Sygidus Agnieszka 6 pkt

9.      Massalska Karolina 6 pkt

 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 1 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w pokoju D-23 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-03-25
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-03-25 14:25

Kraków, dnia 17.03.2014r.

Prez. Adm. 1102-2/14/P

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

 1. Biegalska Joanna zam. Kraków
 2. Budzioch Klaudia zam. Szczepanów
 3. Czub Angelika zam. Kraków
 4. Gas Ilona zam. Wawrzeńczyce
 5. Głuszek Anna zam. Tenczynek
 6. Grodowska Agnieszka zam. Kraków
 7. Gubała Agata zam. Kraków
 8. Iglar Joanna zam. Frydman
 9. Jakobus Magdalena zam. Kraków
 10. Kamińska Iwona zam. Chrzanów
 11. Kaspruk Marzena zam. Tokarnia
 12. Klaja Beata zam. Kraków
 13. Kogut Anna zam. Dąbrowa Tarnowska
 14. Krzak Witold zam. Dąbrowa Tarnowska
 15. Krzyżek Sylwia zam. Miechów
 16. Kuciel Sylwia zam. Trzebinia
 17. Kuczek Lucyna zam. Kraków
 18. Lebiest Michał zam. Kraków
 19. Liszka Mateusz zam. Lubliniec
 20. Massalska Karolina zam. Miechów
 21. Migda Katarzyna zam. Kraków
 22. Miklasiński Robert zam. Kraków
 23. Nastaj Anna zam. Kraków
 24. Rakoczy Anna zam. Myślenice
 25. Sołtys Karolina zam. Dąbrowa Tarnowska
 26. Sygidus Agnieszka zam. Kraków
 27. Szafraniec Anna zam. Kraków
 28. Szczotkowska Aleksandra zam. Myślenice
 29. Turek-Ciapa Jolanta zam. Kraków
 30. Wiśniewska Weronika zam. Tarnów
 31. Woźniak Kaja zam. Kraków
 32. Zacharewicz Łukasz zam. Kraków
 33. Żochowska Małgorzata zam. Kraków

 

            Osoby, które zostały zakwalifikowane do następnego etapu proszone są o stawienie się w dniu 25 marca 2014 roku w pokoju D-27, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie, przy ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie, w następującym porządku:

 

- 1 – 6             o godz. 9:00

- 7 – 12           o godz. 9:30

- 13 – 18         o godz. 10:00

- 19 – 24         o godz. 10:30

- 25 – 30         o godz. 11:00

- 31 – 33         o godz. 11:30

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-03-17
Publikujący - 2014-03-17 14:32
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-03-17 14:47

Prez. Adm 1102-6/13/P                                                                                                                               Kraków, dnia 30.10.2013 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko asystenta sędziego

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu zakwalifikowano do zatrudnienia następującego kandydata:

 

           Adrian Chwalik

 

Na listę rezerwową do zatrudnienia wpisano kandydatów:

 1. Konrad Kołodziejski
 2. Elżbieta Mastalerz
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-10-30
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-10-30 14:30
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-30 14:31

Prez. Adm. 1102-6/13/P                                     Kraków, dnia 21.10.2013 r.

 .

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego

 

          Po sprawdzeniu wymogów formalnych członkowie komisji określili listę następujących kandydatów dopuszczonych do konkursu -  w porządku alfabetycznym:

 

 

 1. Bakomska Angelika, Kraków
 2. Bieniek Anna, Lublin
 3. Bieniek Katarzyna, Jaworzno
 4. Bolkowska Anna, Tarnów
 5. Chwalik Adrian, Kazimierza Wielka
 6. Dróżdż Piotr, Miechów
 7. Dziekan Michał, Kraków
 8. Furmanek Grzegorz, Kraków
 9. Gołębiowska Joanna, Kraków
 10. Grzesiak Tadeusz, Czernichów
 11. Hipnar Sławomir, Kraków
 12. Irlik Bartłomiej, Kraków
 13. Janicki Łukasz, Klucze
 14. Jutrznia Mateusz, Kraków
 15. Kałuziński Michał, Kraków
 16. Karteczka Anna, Kocmyrzów
 17. Klimkowska Magdalena, Kraków
 18. Kolarska Agnieszka, Kraków
 19. Kolenda Jarosław, Kawęczyn
 20. Kołodziejski Konrad, Kraków
 21. Kowalska Magdalena, Kraków
 22. Leśniewska Magdalena, Żory
 23. Mastalerz Elżbieta, Tylmanowa
 24. Moćko Martyna, Starachowice
 25. Morelowska Magdalena, Kraków
 26. Mormul Jagoda, Kraków
 27. Ożóg Dawida Brzesko
 28. Pikulska Anita, Kraków
 29. Rogoż Karolina, Dąbrowa Tarnowska,
 30. Rosowska Anna, Kraków
 31. Siwek Konrad, Kraków
 32. Stachańska Magdalena, Kraków
 33. Szeląg – Dylewski Maksymilian, Kraków
 34. Szewczyk Patrycja, Kraków
 35. Trzpil Agnieszka, Górzno
 36. Wierzchucka Justyna, Kraków
 37. Wolska – Woźniak Bernadetta, Kraków
 38. Woźniak Kaja, Kraków
 39. Woźniak Mateusz, Kraków
 40. Zdechlik Katarzyna, Słomniki
 41. Ziobro Aldona, Strzyżów

 

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-10-21
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-10-21 14:54
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-22 08:50

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA ZOSTAŁ ODWOŁANY !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego.

 

 

Konkurs odbędzie się w dniu 08 listopada 2013 r. 18 listopada 2013 r. o godzinie 10.00 w sali K-711 (pawilon K), 

w siedzibie Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków

 

 

I.    Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane
  w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa
  i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157 z późn. zm.) warunek określony w art. 149 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski.

II.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

oraz

 1. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt. I. 3.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym pokój D-20 - w terminie do dnia 15 października 2013 r.  22 października 2013 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 25 października 2013 r. 4 listopada 2013 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie tut. Sądu

 

 

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-09-24
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-10-10 12:25
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-21 13:41
Konkurs - Prez. Adm. 1102-6/13/P
Prez. Adm. 1102 – 6/13/P                                                                                                                        Kraków, dn. 16 Września 2013 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 6/13/P
Liczba stanowisk:  1 etat
Termin konkursu:  30 października 2013 r., godz. 10:00              UWAGA - ZMIANA TERMINU!
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 427)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 662) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2013 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 6/13/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 21 października 2013 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-09-16
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-09-16 11:16
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-21 14:55

Prez. Adm 1102-5/13/P                                                                                                                               Kraków, dnia 13.08.2013 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko asystenta sędziego

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu zakwalifikowano do zatrudniania kandydatów:

 1. Kielar Dorota
 2. Salomon Agnieszka

Na listę rezerwową do zatrudnienia wpisano kandydatów:

 1. Ściślicki Piotr
 2. Kielar Robert        
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-08-14
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-08-14 08:31
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-08-14 08:32

Prez. Adm. 1102-5/13/P                                     Kraków, dnia 30.07.2013 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego:

 

 1. Aleksandra Toporowska, zam. Kraków
 2. Robert Kielar, zam. Orzechówka
 3. Dorota Kielar, zam. Orzechówka
 4. Ewelina Knapczyk, zam. Łostówka
 5. Katarzyna Grzyb, zam. Kraków
 6. Magdalena Poznańska, zam. Kraków
 7. Bernadetta Wolska-Woźniak, zam. Kraków
 8. Anna Bolkowska, zam. Tarnów
 9. Grzegorz Gruszkowski, zam. Kraków
 10. Dariusz Biel, zam. Kraków
 11. Piotr Ściślicki , zam. Kraków
 12. Mateusz Jutrznia, zam. Kraków
 13. Kamila Pociecha-Biernot, zam. Nowy Sącz
 14. Paweł Byrczek, zam. Kraków
 15. Michał Sobol, zam. Kraków
 16. Nicholas Ghazal, zam. Kraków
 17. Kamil Wąs, zam. Olkusz
 18. Daniel Bosak , zam. Przybysławice
 19. Joanna Cerkaska , zam. Kraków
 20. Milena Kozłowska, zam. Pułtusk
 21. Elżbieta Mastalerz, zam. Tylmanowa
 22. Agnieszka Salamon, zam. Kraków
 23. Jakub Błasiak, zam. Kęty
 24. Wojciech Stefanik , zam. Kraków
 25. Barbara Krawczyk, zam. Niegosławice
 26. Ewa Feliksik, zam. Olkusz

 

Konkurs odbędzie się w wyznaczonym wcześniej terminie, w sali K-711, w pawilonie K.

 

W trakcie konkursu można mieć ze sobą kodeksy.

 

więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-07-30
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-07-30 14:53
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-07-30 14:55
Prez. Adm. 1102 – 5/13/P                                                 Kraków, dn. 9 lipiec 2013 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 5/13/P
Liczba stanowisk:  2 etaty
Termin konkursu:  13 sierpień 2013 r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 427)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 662) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2013 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 5/13/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończenie aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenie odpowiedniego egzaminu.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 30 lipca 2013 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-07-09
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-07-09 14:50
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-07-10 07:32

Prez. Adm. 1102 – 4/13/P                                                           Kraków, dnia 28 maj 2013 r.

 

Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

 

Komisja kwalifikacyjna, na posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r., z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów, postanowiła o nie dopuszczeniu ich do konkursu.

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-05-28
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-05-28 12:20
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-05-28 12:38
Prez. Adm. 1102 – 4/13/P                                                 Kraków, dn. 7 maj 2013 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 4/13/P
Liczba stanowisk:  2 etaty
Termin konkursu:  11 czerwiec 2013 r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 • ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin
 
Warunek, o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. 5.05.2009 r., była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy powołanej wyżej odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski (art. 66 ust. 2 cytowanej ustawy).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2013 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 4/13/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończenie aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenie odpowiedniego egzaminu.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 28 maja 2013 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-05-07
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-05-07 12:44

Proszę wybrać dokument z listy powyżej... 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2010-11-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]