Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wydział Cywilny.
 
 
 
 

1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy), a jeśli miejsca tego nie da się ustalić w Polsce – miejsce położenia majątku spadkowego.
 
 
 
 

2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku należy dołączyć:
- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego z USC potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą:
·         odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
·         odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu(zmiana nazwiska),
·         wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę, jeżeli testament został sporządzony.
 
 
 
 

3. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 50 zł, od jednej osobie zmarłej.
 
 
 
 

4. Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

Tak, aby ujawnić krąg spadkobierców koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w sądzie.
Ustawa dopuszcza również możliwość poświadczenia dziedziczenia przez Notariusza.
 
 
 
 

5. Jeżeli został sporządzony testament notarialny to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

We wniosku oprócz spadkobiercy testamentowego muszą być ujawnieni wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy dziedziczyliby gdyby testamentu nie było.
 
 
 
 
6. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?
Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
Opłata za złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł w znakach opłaty sądowej. 
 
 
 
 

7. Czy jest dostępny w sądzie formularz wniosku o dział spadku?

Nie ma takiego formularza.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl, oraz w punktach informacyjnych mieszczących się na I piętrze w budynku sądu.
 
 
 
 

8. Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

Dział spadku można także przeprowadzić przed notariuszem, ale tylko wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału masy spadkowej. Można również wniosek o dział spadku złożyć do sądu. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd w którym było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub sąd spadku.
 
 
 
 

9. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis tego postanowienia z klauzulą prawomocności?

Odpis postanowienia można odebrać, gdy stanie się ono prawomocne tj. po upływie 21 dni licząc od następnego dnia po rozprawie, pod warunkiem że nie zostanie ono zaskarżone.
O wydanie odpisu postanowienia zawsze należy się zwrócić do sądu z opłaconym pisemnym wnioskiem.
 
 
 
 

10. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?

Za jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności należy wnieść opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.
 
 
 
 

11. Gdzie można ustalić ile stron zawiera odpis orzeczenia?

Ile stron zawiera odpis orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić tylko w sekretariacie wydziału konkretnego sądu w którym toczyła się sprawa.
 
 
 
 

12. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę od wniosku o uzasadnienie wyroku, postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie wyroku, postanowienia nie podlega opłacie.
 
 
 
 

13. W jaki sposób można dokonać opłaty w sądzie?

Opłaty sądowe można uiścić:
-          w formie znaków opłaty sądowej, poprzez naklejenie ich na piśmie skierowanym do sądu.(znaków nie należy przekreślać, jak również nie należy na nich pisać).
Uwaga! Opłata w znakach opłaty sądowej może być dokonana do kwoty 1500 zł
-          lub dokonać wpłaty na konto sądu ze wskazaniem    sygnatury sprawy.
 
 
 
 

14. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego?

Nie ma takiego formularza. Jest tylko wzór wniosku dostępny na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl, oraz w budynku sądu w punktach informacyjnych na I piętrze.
 
 
 
 

15. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć do sądu:
-          gdy wyrok rozwodowy stał się prawomocny,
-           w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków (art. 61(4) i art. 54 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
-           w sytuacji zniesienia przez małżonków wspólności majątkowej małżeńskiej (w drodze umowy notarialnej lub orzeczenia sądu).
 
Zgodnie z art.58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków także Sąd orzekający rozwód lub separację, może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
 
Po zakończeniu wskazanych wyżej postępowań, właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny miejsca położenia majątku (art. 566 kpc).
 
 
 
 

16. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć?

Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego, Wydział I Cywilny i złożyć na dziennik podawczy Sądu Okręgowego (parter, okienko nr 5) lub wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym.
 
 
 
 

17. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

Do pozwu należy dołączyć:
-          odpis skrócony aktu zgonu osoby ostatnio pochowanej,
-           oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego osoby wnoszącej pozew, który wykaże pokrewieństwo do zmarłego pochowanego w grobie.
 
 
 
 

18. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o ustalenie o prawa do dysponowania grobem?

Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłJanusz Ekert - Kierownik Oddziału Informatycznego2010-10-05
Publikujący -
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]