Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Kraków, dnia 11.06.2018r.
Adm.P.-111-4/18
 
 
 
Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Podgórza w Krakowie z dnia 11 czerwca  2018 roku.
 
 
 1. Zakwalifikowano do zatrudnienia:
 
p. Damiana Nowaka  z łączną liczbą punków 38.
 
 
      2.  Na listę rezerwową zakwalifikowano:
 
 1. Olewiński Paweł– 37 pkt
 2. Surówka Michał– 35 pkt
             
             
   
                                                                                    Prezes Sądu Rejonowego
                                                                            dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
   
                                                                                      SSR Irena Bochniak 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłIrena Bochniak - Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie2018-06-11
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-06-11 14:01
 
Kraków, dnia 29.05.2018r.
Adm.P.-111-4/18
 
Ogłoszenie w sprawie III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego:
 
1. Kandefer Mateusz  – 29 pkt
2.  Nowak Damian  – 29 pkt
3.  Olewiński Paweł  – 35 pkt
4.  Surówka Michał  – 33 pkt
 
Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 11 czerwca  2018 roku o godzinie 10.30
 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. D-39

 
                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                              dla Krakowa- Podgórza
                                                                                                     Irena Bochniak
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłIrena Bochniak - Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie2018-05-30
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-05-30 11:04
Adm. P.- 111-4/18                                                                                             Kraków, dnia 18.05.2018r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie w dniu 29 maja 2018 roku.
 
  Po sprawdzeniu wymogów formalnych członkowie komisji określili listę następujących kandydatów zakwalifikowanych do konkursu.
 
 1. Bonek-Tarnawska Aleksandra
 2. Gaj Ryszard
 3. Kandefer Mateusz
 4. Nowak Damian
 5. Olewiński Paweł
 6. Staszel Józef
 7. Surówka Michał
 8. Szołdrowska Iwona
   Konkurs odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie 
ul. Przy Rondzie 7, sala 711 pawilon K (VII piętro) o godzinie 10:00.

 
Kandydat winien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

                                  
                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                        dla Krakowa- Podgórza
                                                                                         SSR Irena Bochniak

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłIrena Bochniak - Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie2018-05-18
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-05-18 14:29
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2018-05-18 14:29
 Konkurs – Adm.P.- 111-4/18                                                          Kraków, dnia 17.04.2018r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  
          Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Adm.P.-111-4/18
Liczba stanowisk:  1 etat
Termin konkursu:   29 maj 2018 r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
sala 711 pawilon K (nowy budynek)         
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.poz. 23 j.t.)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
Termin składania ofert:
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa poniżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Adm.P.-111-4/18) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego (zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego)
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w RP na podstawie odrębnych przepisów
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  .
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
   
  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 18 maja 2018r..
      Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów.
 
                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                     dla Krakowa- Podgórza
                                                                                                          SSR Irena Bochniak
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłIrena Bochniak - Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie2018-04-17
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-04-17 14:31
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2018-04-17 14:33
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]