Komunikat w sprawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych
Adm. P 020-217/16                                                                                      Kraków, dnia 30 grudnia 2016 roku
 
Komunikat Prezesa
Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie
 
 
 
Informuję, że Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Spraw. z 2016 r., poz. 217) z dniem 1 stycznia 2017 roku:
- zniesiony zostaje XI Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (§ 1 pkt 3 w/w zarządzenia);
- utworzony zostaje IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce (§ 3 pkt 1 ppkt. b w/w zarządzenia), jako właściwy do spraw rodzinnych i nieletnich z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce, a co do których to spraw do dnia 31 grudnia 2016 roku właściwy był Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
PREZES
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 
SSR Cezary Czech – Śmiałkowski
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
AutorSSR Cezary Czech-Śmiałkowski - Sędzia2016-12-30
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-12-30 15:01
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-12-30 15:02