Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

 z dnia 26 listopada 2014 r.

 

w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

 

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądow powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z poźn. zm.1),

zarządza się, co następuje:

 

§ 2. Tworzy się wydziały w następujących sądach rejonowych:

(...)

       9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:

       a) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – XII Wydział Cywilny.

(...)

§ 3. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

(...)

9d) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie:
– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, który obejmuje dzielnice pomocnicze VIII, IX i XIII,
– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, który obejmuje dzielnice pomocnicze VIII, IX i XIII,
– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i w Wieliczce,
– IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Kraków oraz gmin Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś i Zielonki,
– VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Skała i Sułoszowa,
– XI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, który obejmuje dzielnice pomocnicze X, XI i XII,
– XII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, który obejmuje dzielnice pomocnicze X, XI i XII.

(...)

 

Pełna treść Zarządzenia do pobrania poniżej.

 

       

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Plik pdf 178.15 KB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
AutorMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2014-12-10
Publikujący - 2014-12-10 12:54
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-12-11 06:54