Postanowienie w sprawie I Ns 828/15/P
Sygn. I Ns 828/15/P
 
 

P O S T A N O W I E N I E

 
                                                                       Dnia 10 marca 2016 r.
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
 
Przewodniczący: SSR Anna Magdalena  Taraszkiewicz
   
po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie
z udziałem  Anny Góry
o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Góra
 
postanawia:
na podstawie art. 672 kpc- 676 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zamieścić w wydaniu ogólnopolskim dziennika Gazeta Wyborcza  oraz podać do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Kraków oraz na stronach www Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłoszenie następującej treści:
„przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 828/15/P z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie z udziałem Anny Góry,
o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Marianie Góra (s. Władysława i Józefy) urodzonym 30.01.1948 r. w Krakowie ostatnio zamieszkałym w Krakowie, zmarłym dnia 04.02.2012 r.  w Krakowie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”
 
 
SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz
 
 
 
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Postanowienie I Ns 828/2015/P Plik pdf 61.59 KB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
AutorJanusz Ekert - Kierownik Oddziału Informatycznego2016-03-21
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-03-21 06:39
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-03-21 06:46