Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Konkurs Adm.P. 111-2/18
Kraków, dnia 08.03.2018r.
Adm.P.-111-2/18

 
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM DLA
KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE

 
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie działając zgodnie z art. 3b ust.1 i 2 Ustawy
o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2017.246 z późn.zm.) ogłasza  konkurs na staż urzędniczy w wydziale orzeczniczym.


Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko stażysty - w wymiarze pełnego etatu

Proponowane wynagrodzenie  - 2.200,00 zł brutto miesięcznie
 
Wymagania dla kandydata:
Niezbędne:
 • wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (umiejętność szybkiego, bezbłędnego pisania na komputerze),
 • pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  Ponadto: kandydat powinien posiadać wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, wymagana też kreatywność, komunikatywność, odporność na stres.
Dodatkowe:
 • praca, praktyka zawodowa lub aktywizacja zawodowa (staż, przygotowanie zawodowe, umowy zlecenia, umowy „na zastępstwo”)   w sądownictwie,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych polegających m.in. na:
 • rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu wokand, protokołowaniu na rozprawach i posiedzeniach, odnotowywaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji, sporządzaniu zarządzeń do Oddziału Finansowego, wykonywaniu innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych.

Dokumenty, które należy złożyć:
 • podanie o pracę,
 • CV z informacją o przebiegu zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (do pobrania z linku poniżej artykułu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Kandydat na stanowisko stażysty składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 marca 2018r. - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 (pokój D-20) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu "Konkurs na stanowisko stażysty Adm. P-111-2/18” na adres:

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
(Oddział Administracyjny)
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 6 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.

Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.


                                                                                  Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                       Sąd dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
                                                                                             mgr Anna Starzak
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
AutorAnna Starzak - Dyrektor Sądu2018-03-08
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-03-08 14:28
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2018-03-08 14:31
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]