Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Konkurs Adm.P.-111-4/19
Adm.P.-111-4/19                                                                                                        Kraków, dnia 12.04.2019r.
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie
ogłasza konkurs na 1 wolne  stanowisko  referendarza sądowego.
 
 
Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018, poz. 769 j.t. ze zm) w dniu
21 maja 2019 r. o godzinie 10:00  w sali K-711 (pawilon K), 

w siedzibie Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków
 
 
I. Wymagania niezbędne:   
 
Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019,poz. 52 j.t.)  mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany
ten kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską,

II.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

  oraz
   
 5. oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referendarza sądowego.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
 
 
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu (z podaniem oznaczenia konkursu tj:. Adm.P.-111-4/19) należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym pokój D-20 - w terminie do dnia 3 maja 2019 r.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 10 maja 2019 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie tut. Sądu.


Informacja

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych:
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
Dane kontaktowe: http://krakow-podgorze.sr.gov.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.podgorze@krakow.so.gov.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
  1.1 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 Prawa o ustroju sądów powszechnych wraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego
  1.2  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 2. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych -
  art. 28 RODO.
Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
 1. Rekrutacja pracowników - zgodnie z okresem trwania niniejszego procesu rekrutacyjnego (konkursu)
 2. Zatrudnianie pracowników - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie  w przepisach
 3. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych - zgodnie z okresem trwania umowy powierzenia danych osobowych
   

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź  wykluczają, inne przepisy.
 
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • przy zatrudnieniu pracowników i sędziów - dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy
 • przy realizacji umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych - dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy
Pouczenie
 1. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie lub jego dalszego etapu, a także nieumieszczenie na liście kandydatów rezerwowych mogą zostać odebrane w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
  Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone.
   
                                                                                        Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                   dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
                                                                                            SSR Irena Bochniak
powrot
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
AutorIrena Bochniak - Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie2019-04-12
Publikujący Główny Administrator - Admin 2019-04-12 14:26
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]