Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydziały karne .

 1. Co to jest kara ograniczenia wolności?
 2. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?
 3. W jaki sposób należy złożyć prywatny akt oskarżenia?
 4. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty?
 5. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania?
 6. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

 


 


1. Co to jest kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności polega na wykonaniu przez skazanego nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Sąd określa miejsce pracy skazanego oraz ilość godzin do przepracowania.
Wymiar pracy składającej się na karę ograniczenia wolności sięgać może od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

* 6 czerwca 2010r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, oraz kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którą miejsce wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności nie będzie określane przez sąd, lecz przez kuratora w toku postępowania wykonawczego.

  

 wstecz -->>


2. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Do sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym tylko wówczas, gdy osoba aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu.
Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji Prokuratury, wówczas wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym należy złożyć do właściwej Prokuratury.
Sąd może nie wyrazić zgody na widzenie np. gdy osoba prosząca o widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana.

  

 wstecz -->>


3. W jaki sposób należy złożyć prywatny akt oskarżenia?

Strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia.
Kodeks karny ściśle określa przestępstwa, które są ścigane z oskarżenia prywatnego np. są to przestępstwa

z art. 212 kk – czyli pomówienia,

z art. 216 kk – czyli znieważenia,

z art. 217 § 1 kk – czyli naruszenie nietykalności cielesnej,

z art. 157 § 1 kk – czyli naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający poniżej 7 dni.


Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd według miejsca zdarzenia.
Prywatny akt oskarżenia powinien zawierać:

 • dane personalne oskarżyciela prywatnego i oskarżonego (imię nazwisko i dokładny adres zamieszkania),
 • datę i miejsce czynu,
 • opis czynu i przedmiotowego zdarzenia,
 • należy wskazać świadków zajścia,
 • opłatę sądową w wysokości 300 zł.

  

 wstecz -->>


4. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach – jeżeli skazany pracuje, decyzje Urzędu Pracy – gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny, oraz inne). Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT, którego kserokopię można dołączyć do wniosku.
Uwaga Zastępcza kara grzywny orzeczona w zamian za karę ograniczenia wolności nie podlega rozłożeniu na raty, ani umorzeniu. Skazany ma obowiązek uiścić ją w terminie 30 dni od wezwania do zapłaty. Jeżeli nie dokona wpłaty w terminie, to prowadzona jest egzekucja komornicza. W razie nieskuteczności egzekucji komorniczej, Sąd orzeka zastępczą karę pozbawienia wolności.

  

 wstecz -->>


5. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania?

Należy się zwrócić z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok.
Wniosek podlega opłacie w wysokości 45 zł.
Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego www.krakow.so.gov.pl, oraz w Punktach Informacyjnych
mieszczących się na I piętrze w budynku sądu.

  

 wstecz -->>


6. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego, poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, może uzyskać prawa strony procesu. Oskarżyciel posiłkowy – jako strona procesu może:

- składać wnioski dowodowe,
- zadawać pytania świadkom,
- odwoływać się od wyroku.

Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć w ściśle określonych terminach:
W procesie karnym – do momentu otwarcia przewodu sądowego – tzn. do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia.
W sprawach o wykroczenia – do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie.

 
 

wstecz -->>

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłJanusz Ekert - Kierownik Oddziału Informatycznego2010-10-05
Publikujący -
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]